Syften och ändamål

1 Ingå avtal 

Ändamål och syfte

För att ingå avtal för produkter och tjänster 

Behandlingar som utförs

 • Samla in personuppgifter för att ingå avtal och starta upp tjänst/leverans
 • Genomföra och utvärdera kreditvärdighet (om detta är nödvändigt för att ingå avtal)

Vilka personuppgifter

 • Namn
 • Personnummer
 • Kundnummer
 • Faktureringsadress
 • Leveransadress
 • Kontaktuppgifter (e-postadress, telefonnummer, mobilnummer)

Laglig grund

Fullgörande av avtal med dig 

Lagringsperiod

7 år för att uppfylla krav utifrån bokföringslagen 

Personuppgiftsansvarig

Pingday AB (559266-1069) 

Personuppgiftsbiträdande

System och it leverantör 

Ändra Personuppgiftsansvariga

Kreditprövningsbolag – Credit Safe 

2 Fakturering

Ändamål och syfte

För att hantera fakturering och betalningar för tjänster eller produkter som du avtalat med oss  

Behandlingar som utförs

 • Samla in personuppgifter för att ingå avtal och starta upp tjänst/leverans
 • Skapa faktura
 • Skicka faktura till utskriftleverantör eller distribuera faktura utifrån den kanal som du har valt (e-post, e-faktura)
 • Hantera inbetalning

Vilka personuppgifter

 • Namn
 • Personnummer
 • Kundnummer
 • Faktureringsadress
 • Leveransadress
 • Kontaktuppgifter (e-postadress, telefonnummer, mobilnummer)
 • Fastighetsbeteckning

Laglig grund

Fullgörande av avtal med dig 

Lagringsperiod

7 år för att uppfylla krav utifrån bokföringslagen 

Personuppgiftsansvarig

Pingday AB (559266-1069) 

Personuppgiftsbiträde

Systemleverantör, Utskriftsleverantör, distributör av elektroniska fakturor 

2.1 Påminnelsehatering

Ändamål och syfte

Indrivning av fordran överlåten till Pingday AB  

Behandlingar som utförs

 • Skicka påminnelse och ta ut påminnelseavgift
 • Skicka kravbrev och ta ut kravavgift
 • Skapa ärende för avstängning
 • Överlåta indrivning till inkassobolag (Visma Collectors) för handläggning av indrivningsärende

Vilka personuppgifter

 • Namn
 • Personnummer
 • Kundnummer
 • Faktureringsadress
 • Leveransadress
 • Fakturaunderlag
 • Kontaktuppgifter (e-postadress, telefonnummer, mobilnummer)

Laglig grund

Fullgörande av avtal med dig 

Lagringsperiod

7 år för att uppfylla krav utifrån bokföringslagen

Personuppgiftsansvarig

Pingday AB (559266-1069)

Ändra Personuppgiftsansvariga

Inkassobolag – Visma Collectors 

 

3 Ärenden

Om du kontaktar oss via våra kommunikationskanaler (mejl, webb och sociala medier) kommer dina personuppgifter och den information du ger oss i kommunikationen behandlas genom lagring.

Ärenden kan initieras av dig som kund eller annan händelse som innebär att den personuppgiftsansvarige behöver initiera ett ärende för att upprätthålla leverans och fullgöra avtalet med dig.

Ändamål och syfte

För att hantera ärende när du har kontaktat oss 

Behandlingar som utförs

 • Samla in uppgifter om ärendet (via webbformulär eller mejl)
 • Registrera ärendet i ärendehanteringssystem
 • Skapa ärende- eller arbetsorderunderlag
 • Kommunicera ärendet till rätt avdelning, underentreprenör eller samarbetspart som ska åtgärda ärendet.

Vilka personuppgifter

 • Namn
 • Personnummer
 • Kundnummer
 • Beskrivning av ärendet

De uppgifter som är nödvändiga för ärendet:

 • Faktureringsadress
 • Leveransadress
 • Kontaktuppgifter (e-postadress, telefonnummer, mobilnummer)
 • Fastighetsbeteckning

Laglig grund

Fullgörande av avtal med dig 

Lagringsperiod

7 år för att uppfylla krav utifrån bokföringslagen 

Personuppgiftsansvarig

Pingday AB (559266-1069) 

Personuppgiftsbiträdande

Entreprenörer upphandlade för specifika ärenden Systemleverantörer för it system

 

4 Informationssäkerhet och förvaltning av IT system

Pingday arbetar ständigt med att vidta de lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som kan krävas för att skydda dina personuppgifter. 

Vi anlitar endast it leverantörer som kan ge tillräckliga garantier för hantering av personuppgifter i enighet med dataskyddsförordningen och vi tecknar avtal med våra leverantörer för att säkerställa detta. 

Ändamål och syfte

För att säkerställa att information i våra it system är säker och inte förloras 

Behandlingar som utförs

 • Backup hantering av system
 • Backup hantering av filservrar
 • Lagring av backup
 • Test av återställningsrutiner från backup
 • Övervakning av processer och integrationer

Vilka personuppgifter

 • Namn
 • Faktureringsadress
 • Personnummer
 • Anläggningsadress
 • Fakturaunderlag
 • E-postadress

Laglig grund

Rättslig förpliktelse 

Lagringsperiod

1 år

Personuppgiftsansvarig

Pingday AB (559266-1069)

Personuppgiftsbiträdande

Leverantör av backup lösning

5 Kvalitetssäkring

Ändamål och syfte

För att säkerställa fortsatt kvalitet och funktionalitet i våra system och infrastruktur 

Behandlingar som utförs

 • Kopiering av personuppgifter till testmiljöer
 • Utförande av tester i våra testmiljöer

Vilka personuppgifter

 • Namn
 • Faktureringsadress
 • Personnummer
 • Anläggningsadress

Laglig grund

Berättigat intresse 

Lagringsperiod

Uppgifterna i testmiljöer uppdateras utifrån uppdateringscykeln för systemet 

Personuppgiftsansvarig

Pingday AB (559266-1069) 

6 Marknadsföring och profilering

Vi tillämpar inte något automatiserat beslutsfattande på dina personuppgifter som kommer att innebära att du nekas produkter eller tjänster hos oss. 

Vi använder Cookies på denna hemsida vilket innebär att uppgifter om hur du använder vår hemsida behandlas.  

Se mer information om Cookies under: https://pingday.se/cookies/ 

7 Rekrytering

Ändamål och syfte

För att genomföra rekrytering och administrera rekryteringsprocessen 

Behandlingar som utförs

 • Utvärdera efterfrågade kompetenser
 • Anteckna och utvärdera resultat av intervjuer och referenstagningar
 • Registrera och utvärdera resultat av personlighetstester (om detta är relevant för rekryteringen)
 • Registrering och lagring i vår rekryteringsdatabas. 

Vilka personuppgifter

 • Uppgifter som du har lämnat till oss i ditt CV, personliga brev, betyg och intyg.
 • Namn på referenspersoner
 • Kontaktuppgifter till referenspersoner 

Laglig grund

Berättigat intresse

Lagringsperiod

2 år efter avslutad rekrytering (för att hantera eventuell överklagande av rekryteringen)

Rekryteringsbasen – uppgifter som inte uppdaterats eller konton som inte haft aktivitet under 6 månader kommer att raderas.

Personuppgiftsansvarig är rekryterande bolag

Pingday AB (559266-1069)