Självklart

I tre nya filmer utvecklar Bo Lindberg, Pingdays VD, sina tankar om Helsingborgs digitala infrastruktur – Fibernätet, Stadsnätet och Stadshubben för IoT.

Självklart

I tre nya filmer utvecklar Bo Lindberg, Pingdays VD, sina tankar om Helsingborgs digitala infrastruktur – Fibernätet, Stadsnätet och Stadshubben för IoT.

Fibernätet –
framtidssäkrad
uppkoppling

Vi började bygga fibernätet redan på 80-talet och idag har vi en digital infrastruktur som är lika självklar som vägar och elledningar. Fibernätet är med sin kapacitet och stabilitet en framtidssäkrad och ovärderlig uppkoppling för alla – i synnerhet när samhället blir mer mobilt.

Fibernätet – framtids-säkrad uppkoppling

Vi började bygga fibernätet redan på 80-talet och idag har vi en digital infrastruktur som är lika självklar som vägar och elledningar. Fibernätet är med sin kapacitet och stabilitet en framtidssäkrad och ovärderlig uppkoppling för alla – i synnerhet när samhället blir mer mobilt.

Stadsnätet
– öppet för alla

Helsingborg var en av de första som byggde ett öppet stadsnät i Sverige och idag har vi drygt 50 000 anslutna kunder. Därmed kan stora och små företag erbjuda allt från enklare bredbandstjänster till avancerade kommunikationslösningar. En självklar service och frihet.

Stadsnätet – öppet för alla

Helsingborg var en av de första som byggde ett öppet stadsnät i Sverige och idag har vi drygt 50 000 anslutna kunder. Därmed kan stora och små företag erbjuda allt från enklare bredbandstjänster till avancerade kommunikationslösningar. En självklar service och frihet.

Stadshubben för IoT
– den digitala världens
framtid

Stadshubben för IoT är ett trådlöst nätverk för sensorer som sitter
över hela staden och mäter allt från fukt och temperaturer till rörelse eller öppna fönster. Detta skapar möjligheter att utveckla nya tjänster som förbättrar skola, fastigheter, arbetsmiljö, vården, hemmet
och våra liv.

Stadshubben för IoT
– den digitala världens
framtid

Stadshubben för IoT är ett trådlöst nätverk för sensorer som sitter
över hela staden och mäter allt från fukt och temperaturer till rörelse eller öppna fönster. Detta skapar möjligheter att utveckla nya tjänster som förbättrar skola, fastigheter, arbetsmiljö, vården, hemmet
och våra liv.
Vill du veta mer?
Villa
Snabb surf som är tillgänglig för alla – en självklarhet i vårt sammankopplade Helsingborg.
Stadsnätet
Fritt val av tjänster från konkurrerande leverantörer är självklart med Helsingborgs öppna stadsnät.
IoT
Bra luft i skolan och grönt gräs på fotbollsplanen är bara några möjligheter som öppnas med Stadshubben för IoT.
Kontakta oss
För dig som vill veta mer om vårt arbete och få reda på hur du kan implementera våra lösningar i din vardag.

Det här är Pingday

Pingday ägs av Öresundskraft och Helsingborgs stad. Vårt uppdrag är att bygga, förvalta och utveckla den digitala infrastrukturen och se till att den blir tillgänglig för alla.

Vill du veta mer om vårt arbete och hur vi tror den smarta staden kommer utvecklas de kommande åren? Då är du varmt välkommen att kontakta oss för en kreativ diskussion om morgondagens självklarheter.

Vill du veta mer?
Fiber
Snabb surf som är tillgänglig för alla – en självklarhet i vårt sammankopplade Helsingborg.
Stadsnätet
Fritt val av tjänster från konkurrerande leverantörer är självklart med Helsingborgs öppna stadsnät.
IoT
Bra luft i skolan och grönt gräs på fotbollsplanen är bara några möjligheter som öppnas med Stadshubben för IoT.
Kontakta oss
För dig som vill veta mer om vårt arbete och få reda på hur du kan implementera våra lösningar i din vardag.
Årets teambild 2020

Det här är Pingday

Pingday ägs av Öresundskraft och Helsingborgs stad. Vårt uppdrag är att bygga, förvalta och utveckla den digitala infrastrukturen och se till att den blir tillgänglig för alla.

Vill du veta mer om vårt arbete och hur vi tror den smarta staden kommer utvecklas de kommande åren? Då är du varmt välkommen att kontakta oss för en kreativ diskussion om morgondagens självklarheter.