Pingday & H22 City Expo

Under hela 35 dagar sommaren 2022 förvandlades Helsingborg till en plattform för samskapande där den smarta, hållbara och omtänksamma staden placerades i fokus. Aktiviteter, upplevelser, möten, mat och kultur blandades med innovationer. Det fanns något för alla oavsett om du besökte expot som politiker, företagsledare, innovationsledare eller del av en barnfamilj.

Pingday, tillsammans med förvaltningar och partners har utvecklat och presenterade under expot flertalet lösningar för att göra staden säkrare och mer effektiv med hjälp av Stadshubben. Allt för att skapa en enklare vardag i en sammankopplad värld. Läs mer om några av dessa innovationer här nedtill.

 

Besök oss på Space to Innovate på Sundstorget

Pågående projekt

Spara på underhåll med uppkopplade hängrännor

Smart belysning

Grönt i dubbel bemärkelse med uppkopplad fotbollsplan

Det uppkopplade Vindträdet

Uppkopplade fönster sparar tid & pengar

Air2Learn - smart inomhusklimat skola

Home4Life - smart vård i hemmet

Hållbar & säker hamn med IoT

Stadshubben IoT

Uppkopplad hängränna

Smart hängränna

Spara på underhåll med uppkopplade hängrännor.
När höstens stormar sveper in över staden fastnar löv, bollar och andra saker i hängrännor, vilket kan orsaka stopp och läckage som leder till fuktskador i fasaden. Att inspektera hängrännor högt upp är inte lätt. Den smarta hängrännans sensorer upptäcker problemen så att fastighetsskötare kan rensa i tid och minska det kontinuerliga underhållsarbetet och kostnader. Hur ofta kontrollerar du dina hängrännor?
 

Den smarta hängrännan har tagits fram i ett samarbete mellan fastighetsförvaltningen, Pingday och Lindab.  

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Smart belysning

33 000 gatljus ska ersättas med smart och energieffektiv belysning som även bildar en digital infrastruktur för den smarta och sammankopplade staden. Sensorer på lyktstolpar kan samla in data såsom trafik, rörelse, väder, ljus och ljud som kan användas för att till exempel styra trafik, annonsera meddelanden och arbeta med miljö. 

Projektet drivs av stadsbyggnadsförvaltningen i samarbete med stadsledningsförvaltningen, Pingday och WSP. ­Pingdays del i projektet är att tillhandahålla den digitala plattformen och kommunikationslösningen.  

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Årets teambild 2020
Fotbollsplan med grönt gräs

Grönt i dubbel bemärkelse

Med uppkopplad fotbollsplan
Fotbollsspelare vill ha tjockt och grönt gräs med den rätta doften och känslan, men då måste gräsmattan få rätt mängd vatten och näring. Med jordsensorer som mäter fukt och temperatur i marken kan vi vattna och gödsla i rätt tid vilket sparar pengar och vatten. Bra för miljön och håller gräsmattan grön längre – grönt i dubbel bemärkelse. 
 

Lösningen har tagits fram i samarbete mellan Fritid Helsingborg, skol- och fritidsförvaltningen och Pingday. 

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Det uppkopplade Vindträdet

Hur ska framtidens kraftverk se ut och var ska de placeras? Det är frågor som saknar svar men om du vill få inspiration är du välkommen till Oceanhamnen och mötesplatsen OPS! Energi. Där finns Vindträdet – ett vackert träd som harmonierar med sin omgivning och kan fånga energin från både vinden och solen. Passa på att ladda din mobiltelefon med grön el från trädet och se hur mycket energi som vinden och solen producerar just nu.

OPS! Energi är ett projekt i ­samverkan med stadsbyggnadsförvaltningen, Öresundskraft, WSP och Pingday.

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Årets teambild 2020
Årets teambild 2020

Uppkopplade fönster

Sparar tid och pengar
Dagligen kontrollerar fastighets­tekniker att ­fönster i ­skolan är stängda vid ­arbetspassets slut, men trots kontroller lämnas fönster öppna vilket genererar stora kostnader och miljöpåverkan när vaktbolag måste åka ut och stänga.

En sensor vid varje fönster ger en bild i telefonen över vilka fönster som är öppna, vilket sparar både tid och pengar. Projektet är ett samarbete mellan skol- och fritidsförvaltningen och Pingday. Tycho Braheskolan är den första skolan i Helsingborg som kopplats upp.   

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Air2Learn

Smart inomhusklimat skola
Analys av mätvärden från sensorer hjälper oss förstå varför luften är bättre eller sämre vid olika rum, tidpunkter och väder. Vi mäter koldioxidhalten, temperatur inne och ute, antal elever i klassrummet och om fönster är öppna eller stängda – nyttig information för fastighetsförvaltare som vid behov kan hitta bättre lösningar för inneklimat och byggnad. Elever och lärare får en bra arbetsmiljö, lär sig om luft och hälsa och kan själva se hur de kan påverka, och påverkas av, luften i klassrummet.  Air2Learn är ett projekt mellan skol- och fritidsförvaltningen, fastighetsförvaltningen, Lindab Innovation Hub och Pingday 

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Årets teambild 2020
Årets teambild 2020

Home4Life
– IoT för ett helt liv hemma

Vi går mot en framtid där fler individer med behov av vård och omsorg behöver tas hand om av färre. Sensorer som känner av rörelse, temperatur, rök, öppen dörr eller om spisen är på, kan öka tryggheten för ett helt liv hemma. Individer får påminnelser digitalt i hemmet och familj och vård- och omsorgspersonal får en överblick när man inte är på plats. Ökad självständighet för individen och mer tid för personal ökar tryggheten för alla.  

Visningslägenhet på Drottninghög 
Vill du se hur trygghetsskapande teknik och framtidens funktionsanpassningar tar sig uttryck? Välkommen till en inspirerande visningslägenhet på Drottninghög som står öppen för bokade besök under H22 City Expo. 

Home4Life är ett samarbete med Tunstall, vård- och omsorgsförvaltningen, Helsingborgshem och Pingday.  

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Hållbar & säker hamn med IoT

Med data från sensorer kan vi öka säkerheten, nå miljömålen och förenkla arbets­processer i Helsingborgs Hamn. Livbojar säger ifrån om de inte sitter på sin plats och temperatur och fukt mäts i ställverken för att förhindra skador. Bullernivåer och luftkvalité samlas in från stadens sensorer på gatan utanför. Allt detta hjälper medarbetarna i det dagliga arbetet – ett steg mot att jobba datadrivet. 

Lösningen har tagits fram i samarbete mellan Helsingborgs Hamn och Pingday.

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Årets teambild 2020
Årets teambild 2020

Stadshubben IoT

För en smartare, sammankopplad stad
Stadshubben för IoT är ett trådlöst nät som täcker hela Helsingborg. Därmed kan staden och företag koppla upp sensorer som mäter allt från fukt och temperaturer till rörelse eller öppna fönster och skapa nya tjänster som förbättrar våra liv. Sensorerna är batteridrivna och gör det enkelt att komma igång. 

Vad är IoT? 
Internet har redan förändrat våra liv genom att sammankoppla människor. Internet of Things, sakernas internet på svenska, omfattar all teknik för att samla in data, styra, och övervaka saker över internet. 

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Nu byter vi kostym – häng med oss på sociala medier

Årets teambild 2020